Itt Árpád-kori templomok találhatók, és néhányukhoz szorosan kapcsolódó motívumok vagy festett kazettás gyűjtemény.